IMG_4711 (1)

Begravning

När det tråkiga inträffar och en medmänniska avlider så bör man som katolik få en katolsk begravning. De som av olika skäl har lämnat Kyrkan kan ej få någon katolsk begravning. Om man inte är registrerad i Stockholms katolska stift måste man efter förmåga betala en avgift till församlingen.