DSC03232

Konversion

Varje år konverterar många i hela världen och så även i Sverige. Samtliga präster som verkar i församlingen är själva konvertiter så de kan av egen erfarenhet hjälpa de som söker rätt. Konvertitundervisningen börjar i regel första torsdagen i september och sträcker sig över ett läsår. Man måste även ha regelbundna samtal med ansvarig präst. Prästen kan utse en fadder som hjälper den intresserade att växa in i tron och i församlingen. Undervisningen och samtalen är kostnadsfria.