Kungörelser för de troende som deltar i liturgin i Kyrkan i Umeå

1. Vardagsmässan enligt fastställd ordning. OBS! Tiderna i kalendern kan ändras, var god kontrollera då och då, se https://www.kyrktorget.se/katolskakyrkan.umea

2. På lördag kl. 18.00 äger helig Mässa rum enligt söndagens formulär, och på söndag kl. 11.00 hålls en Högtidlig helig Mässa.

3. Innan varje mässa hålls biktens sakrament. Det går också att boka bikt en annan tid.

4. Generellt sett hålls en rosenkransbön eller annan fromhetsövning till Jungfru Maria före varje helig mässa. På fredagar äger en tidebön tillägnad Jesu närvaro i den allra heligaste sakramentet rum från klockan 17.00. Mässan på fredag inleds med bönen ”Bönen om Guds barmhärtighet” klockan 18:00.

5. Undervisningen för barn och ungdomar fortsätter enligt schema och kateketerna kontaktar berörda barn, ungdomar och föräldrar. Vi ber föräldrar att låta sina barn förbereda sig för första kommunion och konfirmationen.

Höstens undervisningstillfällen hålls kl. 10.00 – 12.45 på följande datum:

9/9, 30/9, 21/10, 11/11, 2/12 och 16/12

6. De katoliker som ännu inte har registrerat sig i församlingen uppmanas att göra det genom att använda sig av blanketten. Man kan ladda ner blanketten på stiftets hemsida och församling hemsida. Man kan ta med blanketten till prästen.

7. I angelägna pastorala ärenden, såsom sakrament (dop, konfirmation etc.) och andra, kontakta F. Wojciech Knutelski via e-postadress: Wojciech.knutelski@katolskakyrkan.se eller Wojciech.knutelski@wp.pl eller via tel: 0728814352

8. Detaljerade andliga information läggs också upp på kyrktorget.se.