Kungörelser för de troende som deltar i liturgin i Kyrkan i Umeå

1. Vardagsmässan enligt fastställd ordning.

(Dessa tider kan undantagsvis ändras, se kalendern på kyrktoget.se.

Vardagsmässa se kalendern på kyrktorget.se

OBS! Tiderna i kalendern kan ändras, var god kontrollera då och då.

Se även information på Församlingens hemsida, kristi.moder.se)

2. Undervisningen för barn och ungdomar fortsätter enligt schema och kateketerna kontaktar berörda barn, ungdomar och föräldrar. I Umeå börjar vi katekesen den 9 september kl 10:00. Vi ber föräldrar att låta sina barn förbereda sig för första kommunion och konfirmationen.

3. De katoliker som ännu inte har registrerat sig i församlingen uppmanas att göra det genom att använda sig av blanketten. Man kan ladda ner blanketten på stiftets hemsida och församling hemsida. Man kan ta med blanketten till prästen.

4. Församlingsfika från september efter söndagsmässan kl. 11.00.

OBS. Kungörelser för de troende som deltar i liturgin i Kyrkan i Skellefteå  

Kan du se. https://www.kyrktorget.se/katolskakyrkan.skelleftea