Kungörelser Kristi Moders församling 10/10

• För aktuella tider för mässfirande och andra aktiviteter i församlingen se hemsidan.

• Restriktionerna i samhället har upphört. Pandemin är emellertid inte över utan vi fortsätter att samla in kollekten på ett särskilt bord och hålla avstånd till varandra samt stanna hemma om man uppvisar symptom på covid-19. För de som ännu inte är vaccinerade gäller särskilda regler!

• Större delen av församlingens fastighet här i Umeå har genomgått olika typer av reparationer. Era bidrag behövs och kan sättas in på till plusgiro: 597773-1 eller swish: 1234466199.

• Docent emeritus Tord Fornberg kommer att hålla ett föredrag om hur Katolska kyrkan ser på Bibeln för blivande konvertiter och alla intresserade i församlingen tisdagen den 12:e oktober efter kvällsmässan.

• Docent emeritus Tord Fornberg kommer att hålla ett föredrag om Jesus grav för de som är daglediga onsdagen den 13:e oktober efter mässan klockan 10.00.

• Lågstadiet och Marie Saade Semaans grupp har undervisning nästa gång lördagen den 23/10 klockan 15.00. Konfirmanderna (May Semaans och Malgorzata Dudas grupper) och Gustaf Magaards grupp träffas söndagen den 17/10 klockan 16.30.

•De som ännu inte registrerat sig i församlingen, ombeds göra det genom att fylla i blanketterna som finns i vapenhuset och lämna dessa till kyrkoherden.

Kontaktuppgifter: Kyrkoherde; fader Pär-Anders Feltenheim: 0734246016 par-anders.feltenheim@katolskakyrkan.se

Subsidiar; pater Piotr Szumny SDB: 0768555540 piotrpawelszu@gmail.com

Församlingen: 0709850232 umea@katolskakyrkan.se

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *