Kungörelser söndagen den 27/6 i Kristi Moders församling

• 50-gränsen för offentliga sammankomster har nu återinförts från den 1:e juni. För vår församling innebär det att söndagens högmässa firas klockan 11.00. Dörren låses när max-antalet uppnåtts och vi fortsätter att hålla avstånd och alla rekommenderas på söndagar att bära munskydd förutom de som läser och prästen som firar mässan. Kollekten samlas in på ett särskilt bord och alla stannar kvar i bänkarna för att få den heliga kommunionen. Max fyra i varje bänk (obs! gäller även barn och familjer)

• De närmsta månaderna så kommer vår byggnad att genomgå flera olika renoveringsarbeten. Nytt golv i sakristian och på kontoret, nytt församlingskök, nytt kök i kyrkoherdens lägenhet och nya badrum i prästlägenheterna, översyn och lagning av taket, samt renovering av garage och förrådsfasaderna. Stöd gärna oss genom att köpa något i boklådan eller om ni vill ha olika grönsaksplantor så kan ni få dessa och då gärna skänka ett bidrag till församlingen. Era bidrag kan sättas in på till plusgiro: 597773-1 eller swish: 1234466199.

• Ett stort tack alla kateketer som har hållit i gång undervisningen under det här läsåret! Undervisningen börjar med upprop för låg- och mellanstadiet lördagen den 21:e augusti klockan 15.00 och för högstadiet söndagen den 22:e augusti klockan 16.30. Mer information kommer inom kort.

• Om ni har möjlighet att hjälpa till i trädgården så anmäl ert intresse till kyrkoherden. Vi träffas efter tisdagens mässa.

• På grund av renoveringsarbetena så serveras inget kyrk-kaffe.

• De katoliker som ännu inte har registrerat sig i församlingen uppmanas att göra det genom att använda sig av blanketten som finns i vapenhuset.

Kontaktuppgifter: kyrkoherde, fader Pär-Anders Feltenheim 0734246016 eller 0709850232

par-anders.feltenheim@katolskakyrkan.se eller umea@katolskakyrkan.se

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *