Kungörelser söndagen den 6/6 i Kristi Moders församling

• 50-gränsen för offentliga sammankomster har nu återinförts från den 1:e juni. För vår församling innebär det att söndagens högmässa firas klockan 11.00. Dörren låses när max-antalet uppnåtts och vi fortsätter att hålla avstånd och alla rekommenderas på söndagar att bära munskydd förutom de som läser och prästen som firar mässan. Kollekten samlas in på ett särskilt bord och alla stannar kvar i bänkarna för att få den heliga kommunionen. Max fyra i varje bänk (obs! gäller även barn och familjer)

• De närmsta månaderna så kommer vår byggnad att genomgå flera olika renoveringsarbeten. Nytt golv i sakristian och på kontoret, nytt församlingskök, nytt kök i kyrkoherdens lägenhet och nya badrum i prästlägenheterna, översyn och lagning av taket, samt renovering av garage och förrådsfasaderna. Stöd gärna oss genom att köpa något i boklådan eller om ni vill ha olika grönsaksplantor så kan ni få dessa och då gärna skänka ett bidrag till församlingen. Era bidrag kan sättas in på till plusgiro: 597773-1 eller swish: 1234466199.

• På grund av att församlingen kommer att ha fyra pågående renoveringsarbeten i våra lokaler så kommer kyrkan att hålla stängt med undantag för de som deltager i mässfirande eller undervisning från den tills hantverkarna är färdiga med de olika projekten. Vi får inte glömma att för att vi ska kunna samlas till mässfirande, undervisning och bön så måste vi ha fungerande lokaler.

• De barn som deltagit i Marie Semaan Saades undervisning tar emot sin första heliga kommunion nu på lördag klockan 11.00. På grund av 50-gränsen så kan endast inbjudna gäster deltaga i mässan. Barnen biktar sig mellan 16.30-17.45 på fredag. Övning efter högmässan på fredag.

• Om ni har möjlighet att hjälpa till i trädgården så anmäl ert intresse till kyrkoherden.

• På grund av renoveringsarbetena så finns inget kyrk-kaffe, däremot så grillas det ute i trädgården när vädret så tillåter efter söndagens högmässa. Behållningen går till församlingens renoveringsprojekt.

• De katoliker som ännu inte har registrerat sig i församlingen uppmanas att göra det genom att använda sig av blanketten som finns i vapenhuset.

Kontaktuppgifter: kyrkoherde, fader Pär-Anders Feltenheim 0709850232 par-anders.feltenheim@katolskakyrkan.se eller umea@katolskakyrkan.se

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *