NEWEDIT

Församlingens historia och aktiva medlemmar

Kristi Moders församling är grundad 1972 genom en utbrytning från Josef Arbetarens församling i Luleå, Norrbotten. Församlingen omfattar hela Västerbotten. Antalet registrerade katoliker är mer än 1100, men det faktiska antalet är betydligt högre. Katolikerna kommer från hela världen, men det finns även en hel del svenska konvertiter och barn till dessa i församlingen. I församlingen bedrivs katekes för barn, ungdomar och vuxna. En Caritas-grupp finns som samlar in pengar till ett barnhem i Indien. Mer än 40 personer hjälper till med kyrkkaffet i församlingen och många hjälper till med trädgården. Besökande präster firar regelbundet mässa på spanska, polska, ukrainska (byzantinsk rit) samt i Gheez-riten (eritrianska gruppen).

Kyrkoherde är fader Pär-Anders Feltenheim som verkat i Västerbotten sedan augusti 2019. Han kommer ursprungligen från Lund i Skåne och har verkat som präst i Stockholm, Malmö och Italien. Han har en teol.lic. i dogmatik vid det påvliga universitetet Gregoriana. Fader Pär-Anders har framför allt sysslat med ecklesiologi (läran om Kyrkan) och sakramentsteologi. I Rom så bodde han i sex år, varav de sista tre åren på Germanicum grundat av den helige Ignatius av Loyola för att återvinna till Katolska kyrkan, de delar av Europa som gått förlorat till protestanterna under 1500-talet. Han hör bikt och kan fira gudstjänster på svenska, engelska, tyska och italienska.

I Skellefteå finns en egen kyrka och här verkar fader Per Idergard som tidigare var kyrkoherde i Umeå på 1990-talet och numera är dekan för Norrlands dekanat. Han var i sin ungdom präst i Svenska kyrkan och blev efter studier i katolsk filosofi och teologi i London, Storbritannien prästvigd av dåvarande biskopen Hubertus Brandenburg.

I Stensele bor fader Conny Årlind som är ansvarig för det pastorala arbetet i södra Lappland. Mässa firas regelbundet i Vilhelmina och Lycksele. Även fader Conny Årlind var tidigare präst i Svenska kyrkan, men blev efter studier vid det påvliga universitet Angelicum i Rom prästvigd och har verkat som bl.a. stiftsungdomspräst och kyrkoherde i Sundsvall.