NEWEDIT

Församlingens historia och aktiva medlemmar

Kristi Moders församling är grundad 1972 genom en utbrytning från Josef Arbetarens församling i Luleå, Norrbotten. Församlingen omfattar hela Västerbotten. Antalet registrerade katoliker är mer än 1100, men det faktiska antalet är betydligt högre. Katolikerna kommer från hela världen, men det finns även en hel del svenska konvertiter och barn till dessa i församlingen. I församlingen bedrivs katekes för barn, ungdomar och vuxna. En Caritas-grupp finns som samlar in pengar till ett barnhem i Indien. Mer än 40 personer hjälper till med kyrkkaffet i församlingen och många hjälper till med trädgården. Besökande präster firar regelbundet mässa på spanska, polska, ukrainska (byzantinsk rit) samt i Gheez-riten (eritrianska gruppen).

I Umeå är fader Per Idergard kyrkoherde och fader Wojciech Knutelski kaplan. Fr. Wojciech Knutelski kommer från Polen. Han är präst i stiftet Tarnów.  Han har en magisterexamen i moralteologi.  Han avslutade sin filosofiska och teologiska bildning vid den Påvliga Teologiska Akademin i Polen (Krakow). Dessutom studerade han vid Collegium Humanum Warsaw Management University med titeln Master of Science. I 5 år tjänstgjorde han i pastorstjänst, även i Norge. 

I Skellefteå finns en egen kyrka och här verkar fader Per Idergard som tidigare var kyrkoherde i Umeå på 1990-talet och numera är dekan för Norrlands dekanat. Han var i sin ungdom präst i Svenska kyrkan och blev efter studier i katolsk filosofi och teologi i London, Storbritannien prästvigd av dåvarande biskopen Hubertus Brandenburg.

I Stensele bor fader Conny Årlind som är ansvarig för det pastorala arbetet i södra Lappland. Mässa firas regelbundet i Vilhelmina och Lycksele. Även fader Conny Årlind var tidigare präst i Svenska kyrkan, men blev efter studier vid det påvliga universitet Angelicum i Rom prästvigd och har verkat som bl.a. stiftsungdomspräst och kyrkoherde i Sundsvall.